Mean Crossover in evolutionary path planning method for maritime collision avoidance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mean Crossover in evolutionary path planning method for maritime collision avoidance

Abstrakt

Abstract: This paper presents the use of mean crossover genetic operator for path planning using evolutionary algorithm for collision avoidance on sea. Mean crossover ensures widening of the possible solutions' set that can be achieved in comparison to exchange crossover variant. The research shown, that the mean crossover allows to achieve results independent from the initial generation and quicker transition of thealgorithm from the exploration to the exploitation phase. New version of the algorithm allows for an effective solution search for the problem of a collision scenario on sea.Streszczenie: Artykuł przedstawia zastosowanie operatora krzyżowaniauśredniającego do wyznaczania ścieżki przejścia przy użyciu algorytmuewolucyjnego w zastosowaniu do unikania kolizji na morzu. Krzyżowanieuśredniające zapewnia rozszerzenie zbioru rozwiązań możliwych do uzyskaniaw porównaniu z wariantem krzyżowania wymieniającego. Przeprowadzonebadania wykazały, że zastosowany wariant krzyżowania pozwala nauniezależnienie wyników symulacji od postaci populacji początkowej oraz szybsze przejście algorytmu z fazy eksploracji do eksploatacji obszaru przyciągania optimum. Nowa wersja algorytmu pozwala na skuteczne poszukiwanie rozwiązań w sytuacji kolizyjnej na morzu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie nr nr 30(102), strony 70 - 77,
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Kuczkowski Ł., Kolendo P., Jaworski B., Śmierzchalski R.: Mean Crossover in evolutionary path planning method for maritime collision avoidance// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -Vol. nr 30(102)., (2012), s.70-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi