Measurement of pulse signal period from incremental encorder by counters of Multifunctuin DAQ devices. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurement of pulse signal period from incremental encorder by counters of Multifunctuin DAQ devices.

Abstrakt

W artykule omówiono parametry liczników znajdujących się na wielofunkcyjnych kartach akwizycji sygnałów pomiarowych. Przedstawiono przygotowane w środowisku programowania Lab VIEW aplikacje wykorzystujące te liczniki. Służą one do pomiaru i rejestracji długości zadanej liczby okresów mierzonego sygnału oraz liczby okresów uzależnionej od ich długości (metoda zliczania zależnego z wydłużonym czasem pomiaru). Aplikacje te zostały wykorzystane do rejestracji prędkości obrotowej na podstawie sygnału z inkrementalnego przetwornika obrotowo - impulsowego, zarówno w stanach ustalonych (wyznaczanie nierówności prędkości), jak i w stanach nieustalonych (np. rozruch silnika).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 62 - 65,
ISSN: 2450-2855
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Świsulski D.: Measurement of pulse signal period from incremental encorder by counters of Multifunctuin DAQ devices. // Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. wyd. spec. 12 (2003), s.62-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi