Measurement of selected characteristics of low-coherence optical signal sources for optical coherence tomography - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurement of selected characteristics of low-coherence optical signal sources for optical coherence tomography

Abstrakt

OCT to nowa metoda badania wewnętrznych struktur materiałów. Wśród wielu technik detekcji sygnału optycznego wykorzystywanych w OCT najpopularniejszą i najbardziej obiecującą jest OLCR (Opticla-Low Coherence Reflectomerty - reflektometria niskokoherentna). OLCR wykorzystuje szerokopasmowe źródła, których parametry, jak np.: charakterystyka widmowa, charakterystyka szumowa, determinują właściwości metrologiczne systemu OCT. W artykule zostały przedstawione wyniki pomiarów characterystyk widmowych oraz pomiary szumu natężeniowego źródeł szerokopasmowych. Otrzymane wyniki wykorzystano do okreśelnia zdolnosci pomiarowych zaprojektowanego systemu OCT.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Jędrzejewska-Szczerska M., Hypszer R.: Measurement of selected characteristics of low-coherence optical signal sources for optical coherence tomography// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi