Measurements of angular distribution for photoionization of mercury into the 5d9 2D5/2 ionic state over the energy range from 15 eV to 17 eV - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Measurements of angular distribution for photoionization of mercury into the 5d9 2D5/2 ionic state over the energy range from 15 eV to 17 eV

Abstrakt

Wykonano pomiary różniczkowych przekrojów czynnych na fotojonizację atomów rtęci do stanu 5d9 2D5/2 jonu w zakresie energii fotonów od 15 eV do 17 eV. Wyznaczono parametr β asymetrii dla stanu 2D5/2 jonu z pomiarów emisji fotoelektronów pod kątami 0˚ i 90˚ stopni względem osi głównej elipsy polaryzacji. Zarejestrowano trzy serie stanów autojonizacyjnych zbieżnych do energii jonizacji do stanu 2D3/2. Badania wykonano w ośrodku synchrotronowym Daresbury w Wielkiej Brytanii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Zubek M., Thompson D., Bolognesi P., Cooper D., King G.: Measurements of angular distribution for photoionization of mercury into the 5d9 2D5/2 ionic state over the energy range from 15 eV to 17 eV// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi