Mechanika Ogólna teoria i zadania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanika Ogólna teoria i zadania

Abstrakt

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studiujących na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Energetyka, Inżynieria materiałowa oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Obejmuje podstawowe wiadomości z klasycznej mechaniki newtonowskiej, a także elementy mechaniki analitycznej. Zachowano w nim podział mechaniki na statykę, kinematykę i dynamikę, omawiając kolejno zagadnienia dotyczące punktu materialnego i układu punktów oraz brył. Przedstawiono też przybliżoną teorię żyroskopu, problematykę ruchu układów o zmiennej masie oraz zderzeń, a także ruchu względnego. Przypomniano podstawy rachunku wektorowego. Duży nacisk położono na umiejętność zastępowania analizowanych układów, a następnie ich opisywania za pomocą odpowiednich równań. Wszystkie zagadnienia zilustrowano wieloma rozwiązanymi przykładami zadań. Zamieszczono także wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, podając odpowiedzi końcowe. Piąte wydanie podręcznika, w stosunku do poprzednich, uzupełniono o zagadnienia drgań własnych i wymuszonych układu o wielu stopniach swobody oraz podpunkt dotyczący równań Lagrange’a pierwszego rodzaju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wittbrodt E., Sawiak S.: Mechanika Ogólna teoria i zadania. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2014.439 s. ISBN 978-83-7348-556-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 243 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi