Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints

Abstrakt

Przedstawiono badania podatności stali spawalnej o wysokiej wytrzymałości S690Q i jej złączy spawanych na niszczenie wodorowe w środowisku wody morskiej przy polaryzacji katodowej. Na podstawie wyników próby rozciągania z małą prędkością odkształcania i obserwacji przełomów próbek na SEM wskazano mechanizm pękania wspomaganego wodorem badanej stali i złączy spawanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering nr 18, strony 207 - 210,
ISSN: 1734-8412
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Ćwiek J., Zieliński A.: Mechanism of hydrogen enhanced-cracking of high-strength steel welded joints// Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. -Vol. 18., nr. iss. 1/2 (2006), s.207-210
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi