Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer

Abstrakt

Na podstawie literatury przedstawiono wybrane problemy dotyczące powiązania wytrzymałości zmęczeniowej łożysk ślizgowych ze strukturą i charakterystyką materiału tworzącego warstwę ślizgową panwi.W szczególności analizowano mechanizm inicjacji i propagacji pęknięć zmęczeniowych jako zależną nie tylko od wzorca obciążenia dynamicznego, lecz również od geometrii i struktury warstwy ślizgowej.Wyróżniono dwa typy pęknięć: strukturalne i magistralne. Proces formowania i rozwoju pękniecia analizowano z punktu widzenia mechaniki pękania opierając się na modelu Nemeca.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 16, strony 423 - 427,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sikora J., Kłopocki J., Majewski W.: Mechanism of the fatigue cracks development in bearing slide layer// Journal of KONES. -Vol. 16., iss. nr 4 (2009), s.423-427
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi