Mechanizacja napraw głównych dróg szynowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizacja napraw głównych dróg szynowych

Abstrakt

Szybki rozwój techniki i znaczący wzrost kosztów pracy wymusza na wykonawcach robót ograniczenie do niezbędnego minimum liczby robotników, i w to miejsce wprowadzenie nowoczesnych, bardzo wydajnych maszyn, które skrócą czas wykonania napraw.Drugą zasadniczą przyczyną wprowadzenia nowoczesnych maszyn jest skrócenie do niezbędnego minimum czasu zamknięcia toru, co ogranicza utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociągów, a dodatkowo naprawy mogą być prowadzone w przerwach między ruchem pociągów.W artykule przedstawiono nowoczesne maszyny stosowane w potokowej naprawie nawierzchni szynowej i recyklingu górnej warstwy podtorza.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Mechanizacja napraw głównych dróg szynowych// Inżynier Budownictwa.. -., nr. nr 1=47 (2008), s.77-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi