Mechanizmy ochrony informacji w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy ochrony informacji w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych

Abstrakt

W pracy omówiono architekturę Radiowego Systemu Monitorowania i Akwizycji Danych z Urządzeń Fotoradarowych, z uwzględnieniem mechanizmów protekcji poufnych danych, prze-chowywanych w systemie bazodanowym tego systemu. Dokonano ponadto identyfikacji zagrożeń oraz przedstawiono sposoby ochrony przed nimi, jakie zostaną zastosowane w tym systemie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 57 - 65,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajewska M., Gajewski S., Sokół M., Staniszewski J.: Mechanizmy ochrony informacji w radiowym systemie monitorowania i akwizycji danych z urządzeń fotoradarowych// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. R. 51, nr 180 A (2010), s.57-65
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi