Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych

Abstrakt

W przemyśle spożywczym często stosujemy materiały sypkie (ziarna zbóż, produkty ich przemiału, cukier, dodatki smakowe, granulaty itp.). Prowadzonym operacjom stale towarzyszy segregacja utrudniając właściwe przetwarzanie. Poznanie mechanizmów segregacji staje się koniecznością. Omówiono istotę segregacji i podstawowe jej mechanizmy. Wiedza ta jest niezbędna do świadomego wpływania na zachowanie się zróżnicowanego materiału sypkiego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr T. 20/36, strony 89 - 93,
ISSN: 0867-793X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kosmowski M.: Mechanizmy segregacji materiałów ziarnistych// Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. -Vol. T. 20/36., nr. nr 1 (2010), s.89-93
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi