Mechanizmy wsparcia polityki prorodzinnej w Polsce po roku 2015 na tle krajów Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy wsparcia polityki prorodzinnej w Polsce po roku 2015 na tle krajów Unii Europejskiej

Abstrakt

We współcześnie obowiązujących systemach podatkowych krajów Unii Europejskiej istnieją różne rozwiązania związane z preferencyjnym, prorodzinnym, opodatkowaniem dochodów lub dodatkami związanymi z wychowaniem dzieci. Są one ważnym, jeśli nie podstawowym elementem prowadzonej społecznej polityki prorodzinnej. Z uwagi na to, że podatki dochodowe nie są przedmiotem pełnej harmonizacji na obszarze Unii, to w ich formy w poszczególnych krajach są zróżnicowane. Demograficzny problem spadku dzietności jest jednak właściwy dla wszystkich krajów co powoduje, że intensywność i skala działań prorodzinnych jest rosnąca. Celem artykułu jest prezentacja i ocena polityki prorodzinnej prowadzonej w Polsce od roku 2015 na tle państw Unii Europejskiej. Wybór takiego okresu nie jest przypadkowy, bowiem od trzech lat w Polsce władzę sprawuje rząd, który dokonał szeregu zmian w polityce społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki prorodzinnej. Autorzy artykułu dokonali oceny dostępnych w Polsce i wybranych krajach Wspólnoty ulg i zwolnień podatkowych, a także bezpośrednich transferów pieniężnych. Uzupełnieniem analizy są studia literaturowe w obszarze teorii opodatkowania rodziny, jej dochodów i mechanizmów wsparcia polityki prorodzinnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, strony 23 - 39,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kasprzak P., Wyrzykowski W.: Mechanizmy wsparcia polityki prorodzinnej w Polsce po roku 2015 na tle krajów Unii Europejskiej// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., iss. 10/III (2018), s.23-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi