Mechanizmy zmian klimatu atmosfery - problem współczesnego ocieplenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy zmian klimatu atmosfery - problem współczesnego ocieplenia

Abstrakt

W pracy omawia się rozmiary i rozkład przestrzenny zmian temperatury powietrza na Ziemi w latach 1880-2014, przebieg zmian temperatury powietrza w ostatnim 1000.leciu, poglądy na naturalne przyczyny wzrostu temperatury i oceaniczną kontrolę klimatu atmosfery zwracając uwagę na niezrównoważenie bilansu cieplnego Ziemi w cyklu rocznym oraz akumulację ciepła w oceanie. Zwraca się uwagę na rolę Multidekadowej Oscylacji Atlantyku w zmianach klimatu. Stwierdza się, że zmienność cyrkulacji termohalinowej jest zasadniczą przyczyną obserwowanego obecnie wzrostu temperatury powietrza.

Autorzy (2)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Energetyka przyszłości, Energooszczędne instalacje i systemy strony 7 - 17
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Styszyńska A., Marsz A.: Mechanizmy zmian klimatu atmosfery - problem współczesnego ocieplenia// Energetyka przyszłości, Energooszczędne instalacje i systemy/ ed. Zbigniew R.Kwiatkowski Gdańsk: INFOTECH, 2015, s.7-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi