Mechanizmy zniszczenia kompozytów epoksydowych wzmocnionych włóknami węglowymi i aramidowymi. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechanizmy zniszczenia kompozytów epoksydowych wzmocnionych włóknami węglowymi i aramidowymi.

Abstrakt

W celu obniżenia ryzyka gwałtownego pękania oraz masy konstrukcji, laminaty wzmocnione włóknami węglowymi mogą być zastępowane przez hybrydowe aramidowo-węglowe. Problemem jest zachowanie pod obciażeniem przy okresowym zanurzeniu w wodzie. Przedstawiono mapy naprężeń oraz odkształceń niszczących w laminatch epoksydowych wzmocnionych tkaninami węglową i aramidową opracowane w oparciu o badania wytrzymałości na zginanie próbek w stanie suchym i po nasyceniu wodą w połączeniu z obserwacjami mikroskopowymi (SEM) krytycznych momentów w trakcie niszczenia próbek. Wyciagnięto wniosek, że zastąpienie części włókien węglowych przez aramidowe zapobiega gwałtownemu niszczeniu laminatu w stanie suchym dzięki trwałym odkształcenion warstw włókien aramidowych, jednak wpływ wody eliminuje częściowo korzyści płynące z zastosowania wzmocnienia hybrydowego, gdyż dochodzi do całkowitego złomu badanych próbek, podobnie jak w laminatch węglowych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Imielińska K.: Mechanizmy zniszczenia kompozytów epoksydowych wzmocnionych włóknami węglowymi i aramidowymi.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi