Mechatronic design for the high speed milling surveillance of the complex and flexible details - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mechatronic design for the high speed milling surveillance of the complex and flexible details

Abstrakt

W pracy przedstawiono mechatroniczny system tworzenia mapy optymalnych prędkości obrotowych wrzeciona. W trakcie frezowania szybkościowego przedmiotów podatnych mogą wystąpić drgania samowzbudne typu chatter. Używana zazwyczaj procedura ustawiania wymaganej prędkości obrotowej wrzeciona metodą prób i błędów, w wielu przypadkach nie jest zalecana. Przedstawiona procedura nadzorowania może doprowadzić do uniknięcia ryzyka wystąpienia drgań chatter, poprzez minimalizację błędów w doborze poprawnych wartości prędkości obrotowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Projektowanie mechatroniczne : Zagadnienia wybrane strony 72 - 79
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Mazur M.: Mechatronic design for the high speed milling surveillance of the complex and flexible details// Projektowanie mechatroniczne : Zagadnienia wybrane/ ed. praca zbiorowa pod red. T. Uhla. - Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza. -Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo-Hutnicza. Kraków: Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2011, s.72-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi