Membrane model of human abdominal wall. Simulations vs. in vivo measurements

Abstrakt

The study presents a methodology of defining a numerical model of human abdominal wall based on the experimentally registered data of the abdomen geometry due to variations of the intraabdominal pressure. The abdominal wall is modelled here as a simple homogeneous membrane structure made of linear orthotropic material The displacements registered during the increase of pressure are compared with the re-sults of the model static simulations.

Informacje szczegółowe

Kategoria: Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ: publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania: Shell Structures: Theory and Applications. Volume 4 strony 503 - 506
Język: angielski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Lubowiecka I., Tomaszewska A., Szepietowska K., Szymczak C., Lichodziejewska-Niemierko M., Chmielewski M.: Membrane model of human abdominal wall. Simulations vs. in vivo measurements// Shell Structures: Theory and Applications. Volume 4/ ed. Pietraszkiewicz & Witkowski London: Taylor & Francis Group, 2018, s.503-506
wyświetlono 13 razy
Meta Tagi