Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego...Studium przypadku miasta nadmorskiego = Meta-Narrative as an innovative arrangement of the city...Seaside town case study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego...Studium przypadku miasta nadmorskiego = Meta-Narrative as an innovative arrangement of the city...Seaside town case study

Abstrakt

W miastach współczesnych praktykowane jest "wdrażanie" nowo realizowanych elementów tkanki fizycznej w nowej meta-skali. Dotyczy to przestrzeni zabudowanej a także tkanki krajobrazowej, dzieje się bez względu na zastałe uwarunkowania. Meta-narracja to idea fragmentaryczna, niemająca związku z polityka architektoniczną w skali regionalnej czy narodowej, to opowieść nadmiernie rozbudowana: wzdłuż, wszerz i wzwyż. Sylwetka miasta po operacji wdrożenia meta-narracji zmienia się, we fragmentach nie do poznania.... Meta-narracje są wypadkową ambicji, marzeń i potrzeb i świadomości decydentów przearanżowanego obecnie krajobrazu miejskiego. Nie uwzględniają tożsamości krajobrazowo-kulturowej przestrzeni miejskiej, skali i potencjału rozwojowego w regionie.Wszelkie zjawiska zmian budzą sprzeciw lub podziw, nie zmienia to faktu, że aranżacja w nowej skali to także cząstka fascynującego procesu przemian trzech pięknych miast nadmorskich: Gdańska, Sopotu i Gdyni. Meta-narracja przestrzenna spowodowała już trwałe zmiany na styku miasta i wody, powodując zakłócenia w swobodnym przepływie energii miejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Pokrzywnicka K., Juchnevic K.: Meta-narracja jako aranżacja miasta innowacyjnego...Studium przypadku miasta nadmorskiego = Meta-Narrative as an innovative arrangement of the city...Seaside town case study// Czasopismo Techniczne : Architektura = Technical Transactions : Architecture.. -Vol. T. 1-A/2., nr. Z. 1 (2012), s.123-128
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi