Metallochromic crown ether analogs bearing aromatic residues and azo groupings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metallochromic crown ether analogs bearing aromatic residues and azo groupings

Abstrakt

Praca zawiera przegląd syntezowanych, różnych chromogenicznych związków koronowych, zawierających oprócz dwóch grup azowych i łańcucha polieterowego fragmenty heterocykliczne. Porównano właściwości otrzymanych związków w zależności od obecności heteroatomów w pierścieniu makrocyklicznym oraz różnego podstawienia cząsteczki heterocykliczej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wagner-Wysiecka E., Jamrógiewicz M., Luboch E., Szczygelska-Tao J., Skwierawska A., Gwiazda M., Kłonkowski A., Biernat J.: Metallochromic crown ether analogs bearing aromatic residues and azo groupings// // Annals of the Polish Chemical Society. - Vol. 3, nr 2 (2004), s. 847-850 : 2 rys., 3 sch. - Bibliogr. 7 poz. Preprint : Preliminary reports presented during XLVII Meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry 12-17 September 2004Metalochromowe analogi eterów koronowych zawierające fragment aromatyczny oraz grupy azowe.. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi