Method of determining to the solving of friction forces on the tissue surface in bioreactor = Numeryczny wkład do wyznaczania sił tarcia na powierzchni tkanki w bioreaktorze - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Method of determining to the solving of friction forces on the tissue surface in bioreactor = Numeryczny wkład do wyznaczania sił tarcia na powierzchni tkanki w bioreaktorze

Abstrakt

Niniejsza praca przedstawia metodę całkowania równań ruchu lepko-sprężystej cieczy odżywczej w cienkiej warstwie granicznej na powierzchni komórek chrząstki (chondrocytów), podczas nieustalonego procesu ich hodowli w bioreaktorze. Układ równań podstawowych w trójwymiarowej przestrzeni składa się z trzech równań zachowania pędu oraz z równania ciągłości. Proces hodowli komórek w bioreaktorach zależy od własności cieczy odżywczych.Ponieważ bierzemy pod uwagę ciecz lepko-sprężystą, zatem, przyjęte zostały do rozważań związki konstytutywne Rivlina-Ericksena. Dlatego uzyskujemy nieliniowy układ równań różniczkowych cząstkowych drugiego i trzeciego rzędu. Aby obliczyć wartości sił tarcia występujących w warstwie granicznej podczas hodowli tkanki, okazuje się rzeczą konieczną wyznaczenie składowych wektora prędkości cieczy. Dlatego należy rozwiązać układ równań różniczkowych cząstkowych i wyznaczyć funkcje składowych wektora prędkości cieczy. W pracy przedstawiona została metoda iteracyjnych zaburzeń do wyznaczenia rozwiązań nieliniowego układu równań różniczkowych cząstkowych. Wskazane zostały również metody przeprowadzenia numerycznych obliczeń na podstawie kolejnych analitycznych iteracji. W pracy przedstawiono rozkłady składowych wektora prędkości cieczy w warstwie granicznej wokoło hodowanych chondrocytów. Komórka (chondrocyt) ma wymiary około 20m×20m×15m. Wysokość warstwy granicznej zmienia się od 0,01 mikrometra do 0,1 mikrometra.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R 37, strony 139 - 152,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wierzcholski K.: Method of determining to the solving of friction forces on the tissue surface in bioreactor = Numeryczny wkład do wyznaczania sił tarcia na powierzchni tkanki w bioreaktorze// TRIBOLOGIA. -Vol. R 37., nr. nr 4(208) (2006), s.139-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi