METHOD OF ROUTING SHIPS SAILING IN DEDICATED ENVIRONMENT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METHOD OF ROUTING SHIPS SAILING IN DEDICATED ENVIRONMENT

Abstrakt

The method for determining the suboptimal route of sailing vessels operating in a restricted area of the sea are proposed in the paper. The dynamics of the environment including weather conditions and speed characteristics of ships sailing are considered. As optimiza-tion criterion, measure sailing time T, and the number of maneuvers performed ω, are taken into account. An heuristic algorithm, and the appropriate application routing for fixed starting points and targets is designed in the method. In addition author analyzed the behavior of the algorithm, depending on the number of direction changes of the course, and granularity of the description of the surface of area.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annual of Navigation strony 147 - 159,
ISSN: 1640-8632
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Życzkowski M.: METHOD OF ROUTING SHIPS SAILING IN DEDICATED ENVIRONMENT// Annual of Navigation. -., nr. 24 (2017), s.147-159
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1515/aon-2017-0011
Bibliografia: test
 1. Daniel K., Nash A., Koenig S., Felner A., Theta*: Any-Angle Path Planning on Grids, 'Journal of Artificial Intelligence Research', 2010, Vol. 39, pp. 533-579. otwiera się w nowej karcie
 2. Dijkstra E., A Note on Two Problems in Connexion with Graphs, 'Numerische Mathematik', 1959, Vol. 1, No. 1, pp. 269-271. otwiera się w nowej karcie
 3. Goluch T., Ocetkiewicz K., Giaro K., Koala graph theory internet service, 'TASK Quarterly', 2015, Vol. 19, No. 4, pp. 455-470.
 4. Kerwin J., A velocity prediction program for ocean racing yachts revised to February 1978, M.I.T. Ocean Eng. Rep., No. 78-11, MIT, Cambridge, MA, 1978.
 5. Krawczyk H., C2 NIWA: The Centre of Competence for Novel Infrastructure of Workable Applications, 'TASK Quarterly', 2015, Vol. 19, No. 4, pp. 357-369. otwiera się w nowej karcie
 6. Langbein J., Stelzer R., Fruhwirth T., A Rule-Based Approach to Long-Term Routing for Autonomous Sailboats, Springer, Proceedings of the 4th International Robotic Sailing Conference, Lübeck 2011, pp. 193-204. otwiera się w nowej karcie
 7. Philpott A., Sullivan R., Jackson P., Yacht velocity prediction using mathematical programming, 'European Journal Operational Research', 1993, Vol. 67, No. 1, pp. 13-24. otwiera się w nowej karcie
 8. Philpott A., Mason A., Optimising yacht routes under uncertainty, Proc. 15th Chesap. Sail. Yacht Symp., Annapolis, MD, 2001. otwiera się w nowej karcie
 9. Philpott A., Henderson S., Teirney D., A Simulation Model for Predicting Yacht Match Race Outcomes, 'Operations Research', 2004, Vol. 52, No. 1, pp. 1-16. otwiera się w nowej karcie
 10. Stelzer R., Autonomous Sailboat Navigation -Novel Algorithms and Experimental Demonstration, PhD Thesis, Centre for Computational Intelligence, De Montfort University, Leicester 2012. otwiera się w nowej karcie
 11. Weintrit A., Wawruch R., Specht C., Gucma L., Pietrzykowski Z., Polish Approach to e-Navigation Concept, 'International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation', 2007, Vol. 1, No. 3, pp. 261-269. otwiera się w nowej karcie
 12. MARCIN ŻYCZKOWSKI Gdańsk University of Technology Narutowicza 11/12 Str., 80-233 Gdańsk, Poland e-mail: marzyczk@pg.gda.pl
 13. W artykule zaproponowano suboptymalną metodę określania trasy dla statków żaglowych poruszających się w ograniczonym akwenie morskim. Uwzględniono przy tym dynamikę tego środowiska, między innymi warunki pogodowe oraz charakterystyki prędkościowe statków żaglowych. Jako kryterium optymalizacji przyjęto czas żeglugi T oraz liczbę wykonanych manewrów ω. Zaprojektowano heurystyczny algorytm oraz odpowiednią aplikację wyznaczania trasy dla ustalonych punktów startowych i docelowych. Przeana- lizowano zachowanie się algorytmu w zależności od liczby zmian kierunków żeglugi oraz przyjętej ziarnistości opisu akwenu. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi