Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings

Abstrakt

Artykuł prezentuje metodę spektroskopii impedancyjnej przeznaczonej do diagnostyki powłok antykorozyjnych na obiektach bezpośrednio w terenie. Aby skrócić czas uzyskania widma impedancji (w zakresie od 1 mHz do 1 MHz) do kilku minut, wykorzystano sygnały harmoniczne do pomiaru widma powyżej 10 Hz a impuls prostokątny w dolnym zakresie częstotliwości. Do wyznaczania widma użyto algorytmów DSP odpowiednich do sygnału pobudzenia. W zakresie wysokoczęstotliwościowym wykorzystano DFT, dla częstotliwości niskich ciągła transformację Fouriera obliczaną w 8 przedziałach próbkowania zależnych od czasu pobudzenia. Metodę zweryfikowano eksperymentalnie na przykładzie dwójnika 4-elementowego RC. Stuktura i wartości elementów obiektu testowego reprezentują typowy układ zastępczy powłoki antykorozyjnej. Względny błąd identyfikacji elementów dwójnika nie przekracza 2% - 5% zależnie od położenia w strukturze dwójnika.

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT nr 60, strony 957 - 964,
ISSN: 0018-9456
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Hoja J., Lentka G.: Method using square-pulse excitation for high-impedance spectroscopy of anticorrosion coatings// IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT. -Vol. 60, nr. Iss.3 (2011), s.957-964
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi