Methodology for incorporating the human and organizational factors inqualitative and quantative risk assessments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodology for incorporating the human and organizational factors inqualitative and quantative risk assessments

Abstrakt

Zaproponowano metodykę systematycznego uwzględniania czynników ludzkich i organizacyjnych w jakościowych i ilościowych modelach ryzyka stosując hierarchiczne diagramy wpływu (HID). Współczynniki wagowe i skalowe czynników wpływu w HID określone są odpowiednio na podstawie wiedzy ogólnej i audytu danego systemu. Metodykę zaimplementowano w programie komputerowym zaprojektowanym do obliczeń złożonych HID

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KONBIN 2003 Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment strony 341 - 348
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Methodology for incorporating the human and organizational factors inqualitative and quantative risk assessments// KONBIN 2003 Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment/ ed. A. Blokus, A. Bodzioch, T.Piotrowski, A. Wiertel, B. Ząbkowicz : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2003, s.341-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi