Methodology for the reliability and safety management of hazardous plants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodology for the reliability and safety management of hazardous plants

Abstrakt

Artykuł zarysowuje wybrane aspekty metodyki PRASM do oceny ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem złożonych instalacji wysokiego ryzyka. Można definiować szereg miar ryzyka, w tym również ryzyko ekonomiczne. Oceny są oparte na zdefiniowanych kategoriach potencjalnych zdarzeń nienormalnych i scenariuszy awaryjnych z poważnymi skutkami. Metodyka obejmuje identyfikowanie opcji sterowania ryzykiem, ocenianych w analizie kosztów i efektów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
KONBIN 2003, Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment strony 349 - 356
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Methodology for the reliability and safety management of hazardous plants// KONBIN 2003, Safety and Reliability International Conference to Safer Live in Environment / ed. A. Blokus, A. Bodzioch, T.Piotrowski, A. Wiertel, B. Ząbkowicz : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 2003, s.349-356
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi