Methodology of assessing the production capacity of selected shipyards - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methodology of assessing the production capacity of selected shipyards

Abstrakt

W ramach projektu EUREKAΣ!2772 powstały projekty wstępne czterech statków dowozowych (Short Shiping). Dla jednego z nich należało zdefiniować optymalne warunki wykonania, wskazać wstępnie stocznie spełniające kryterium minimum zdolności wykonawczych. Do tego celu opracowano metodykę wskaźnikową, bazującą na wskaźnikach technologicznych i konstrukcyjnych. W oparciu o nie przeprowadzono analizę możliwości produkcyjnych wybranych stoczni. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów Gantt'a. Całość podsumowano wnioskami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pyszko R.: Methodology of assessing the production capacity of selected shipyards// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi