Methods of determining cutting forces during woodcutting - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Methods of determining cutting forces during woodcutting

Abstrakt

W artykule przedstawiono podstawowe metody określania sił przy przecinaniu drewna, które ulegały modyfikacjom wraz z postępem wynikającym z badań nad tym procesem. Przedstawione metody podzielono na dwie grupy: podejście klasyczne oraz nowatorskie podejście z zastosowaniem mechaniki pękania, które uwzględniają różne własności mające wpływ na proces przecinania. Podejście klasyczne reprezentują metody opierające się na właściwym powierzchniowym oporze skrawania, podczas gdy w nowym ujęciu opartym na mechanice pękania uwzględnia się wpływ wiązkości materiału obrabianego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Chuchała D., Miszkiel K., Orłowski K.: Methods of determining cutting forces during woodcutting// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 71 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi