Metoda analizy poziomu promieniowania cieplnego w wyniku spalania gazu na wysięgniku wieżowym platformy morskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda analizy poziomu promieniowania cieplnego w wyniku spalania gazu na wysięgniku wieżowym platformy morskiej

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano spotykane rozwiązania wysięgników palnika gazu instalowanych na platformach morskich oraz przedstawiono - na przykładzie wysięgnika wieżowego - procedurę obliczeniową związaną z określaniem strumienia promieniowania cieplnego, pochodzącego od płomienia spalanego gazu. Przedstawiona metoda została oparta na analizie wektorowej wzajemnej geometrii wysięgnika wieżowego palnika oraz płomienia spalanego gazu. Położenie płomienia uzależniono od prędkości wylotowej gazu oraz charakterystyki wiatru, tzn. jego prędkości i kierunku. Metodę obliczeniową zilustrowano przykładem, w którym pokazano istotne różnice w rozkładzie gęstości powierzchniowej strumienia promieniowania cieplnego na pokładzie platformy morskiej, wynikające z przyjęcia jakościowo różnych pozycji płomienia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Magda W.: Metoda analizy poziomu promieniowania cieplnego w wyniku spalania gazu na wysięgniku wieżowym platformy morskiej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi