Metoda badania powłok ceramicznych w ruchu postępowo-zwrotnym = A method for testing of ceramic coatings under reciprocating sliding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda badania powłok ceramicznych w ruchu postępowo-zwrotnym = A method for testing of ceramic coatings under reciprocating sliding

Abstrakt

Opracowano metodę badania powłok ceramicznych w warunkach tarcia ślizgowego na próbkach tworzących układ o styku niekonforemnym kula - powierzchnia płaska. Pokryte warstwą ceramiczną kule dociskano do próbek płaskich - prostopadłościennych listew (również pokrytych ceramiką), wykonujących ruch postępowo-zwrotny. Jako stanowisko badawcze zastosowano Tribometr Posuwisto-zwrotny TPZ-1. Przebieg zużywania się powłoki ceramicznej oceniano pod względem jakościowym oraz ilościowym dokonując okresowych oględzin mikroskopowych powierzchni próbki kulistej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R. 39, strony 167 - 177,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Druet K.: Metoda badania powłok ceramicznych w ruchu postępowo-zwrotnym = A method for testing of ceramic coatings under reciprocating sliding// TRIBOLOGIA. -Vol. R. 39., nr. nr 2=218 (2008), s.167-177
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi