Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny

Abstrakt

Rozprawa doktorska dotyczy pomiarów diagnostycznych łożysk silników indukcyjnych. W pracy zaproponowano wykorzystanie do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych metodę opartą na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Przeprowadzono rozważania matematyczne, potwierdzające możliwość wykorzystania zaproponowanej metody do diagnostyki łożysk. W rozprawie przedstawiono również wyniki badań modelu matematycznego silnika indukcyjnego, związane z wykorzystaniem nowej metody do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych. W rozprawie zaprezentowano również wyniki przeprowadzonych na stanowisku badawczym pomiarów wykonanych na silnikach indukcyjnych z symulowanymi oraz rzeczywistymi uszkodzeniami łożysk. Analiza uzyskanych wyników potwierdziła przydatność opracowanej metody do diagnostyki łożysk silników indukcyjnych. Przeprowadzono także analizę metrologiczną i zaprezentowano wyniki obliczeń niepewności pomiarowych dla dwóch układów: z przetwornikami napięcie-napięcie i prąd-napięcie oraz dla układu z bocznikiem i dzielnikiem napięcia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 104 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi