Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny.

Abstrakt

W niniejszej monografii przedstawiono oryginalne podejście i realizację diagnostyki łożysk silników indukcyjnych przy użyciu metody opartej na pomiarach i analizie iloczynu wartości chwilowych prądu i napięcia zasilającego maszyny. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych na obiektach rzeczywistych okazały się zbieżne z wynikami badań symulacyjnych i potwierdziły, że powstanie uszkodzeń łożysk w silniku skutkuje pojawieniem się w widmie mocy chwilowej składowych harmonicznych związanych z częstotliwością charakterystyczną dla określonego typu uszkodzenia łożyska. Przeprowadzone w ramach pracy badania oraz analiza otrzymanych wyników symulacyjnych i eksperymentalnych jednoznacznie potwierdziły zasadność stosowania w diagnostyce łożysk zaproponowanej metody. Opracowana metoda może się przyczynić zarówno do dalszego rozwoju bezinwazyjnych sposobów diagnostyki łożysk, jak i do poprawienia trafności diagnoz uszkodzeń, co przełoży się na wzrost bezpieczeństwa obsługi silników indukcyjnych oraz umożliwi zmniejszenie strat finansowych związanych z przestojami awaryjnymi maszyn.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Dzwonkowski A.: Metoda diagnostyki łożysk na podstawie analizy przebiegów prądu i napięcia zasilającego silnik indukcyjny.. Politechnika Gdańska: Politechnika Gdańska, 2018.105 s. ISBN 978-83-7348-726-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi