Metoda doboru sztywności zamocowania przedmiotu wielkogabarytowego w zastosowaniu do redukcji drgań podczas frezowania narzędziami wieloostrzowymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda doboru sztywności zamocowania przedmiotu wielkogabarytowego w zastosowaniu do redukcji drgań podczas frezowania narzędziami wieloostrzowymi

Abstrakt

Drgania, występujące podczas frezowania, wywierają negatywny wpływ na trwałość narzędzia i poszczególnych elementów obrabiarki oraz jakość obrabianej powierzchni. Jest to zjawisko niepożądane i pomimo wielu doniesień naukowych na temat dynamiki procesu frezowania, problem wciąż pozostaje nierozwiązany, szczególnie w odniesieniu do detali o dużych gabarytach. W pracy przedstawiono innowacyjną metodę redukcji drgań względnych narzędzie-przedmiot podczas frezowania podatnych przedmiotów wielkogabarytowych narzędziem wieloostrzowym. Opracowano dwa sposoby nadzorowania drgań względnych, tj. wykorzystujący wybrane techniki projektowania mechatronicznego oraz poprzez wykonanie obliczeń funkcji pracy sił skrawania na kierunku szerokości warstwy skrawanej. Potwierdzono poprawność zaproponowanego sposobu modelowania i nadzorowania poprzez przeprowadzenie symulacji komputerowych procesu frezowania dla wybranych parametrów obróbki za pomocą autorskiego oprogramowania, a także – poprzez obliczenia szacunkowe funkcji pracy sił skrawania. Otrzymane wyniki obliczeń zostały zweryfikowane podczas przemysłowych badań eksperymentalnych na portalowym centrum obróbkowym MIKROMAT 20V, w przedsiębiorstwie PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi. Przedstawiona w pracy metoda istotnie różni się od powszechnie spotykanej w literaturze, gdyż przyjmuje się, że dominującym kierunkiem drgań jest kierunek szerokości warstw skrawanej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi