Metoda energetyczno-czasowa oceny działania poprzecznych łożysk ślizgowych. Energy-time method of the estimation of work of slide bearing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda energetyczno-czasowa oceny działania poprzecznych łożysk ślizgowych. Energy-time method of the estimation of work of slide bearing

Abstrakt

Zaproponowano interpretację wartościującą działania, które (podobnie jak przedstawione w mechanice klasycznej działania Hamiltona i Maupertiusa oraz działanie wynikające ze zmiany pędu ciała) jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulxsekunda]. Przedstawiono oryginalną metodę analizy i oceny działania łożyska ślizgowego z uwzględnieniem jego niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano jednorodny proces Poissona. Proces ten umożliwił skonstruowanie modelu przebiegu pogarszania się działania łożyska z upływem czasu jego funkcjonowania. Modelem tym jest więc proces losowy o jednorodnych i niezależnych przyrostach energii traconej z powodu tarcia oraz wskutek zużycia łożysk.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 215 - 226,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Metoda energetyczno-czasowa oceny działania poprzecznych łożysk ślizgowych. Energy-time method of the estimation of work of slide bearing// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 1 (2002), s.215-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi