Metoda identyfikacji stanu technicznego urządzeń na podstawie oceny ich działania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda identyfikacji stanu technicznego urządzeń na podstawie oceny ich działania

Abstrakt

Przedstawiono propozycję ilościowej interpretacji działania dowolnego urządzenia, w którym zachodzą oddziaływania energetyczne w określonym czasie. Według tej interpretacji, działanie urządzeń zostało przyrównane do pojęcia wielkości fizycznej, z jednostką miary [dżulxsekunda], którą można przedstawić zależnością podobną do tych, jakie są używane w fizyce, a ściślej w mechanice klasycznej i mechanice kwantowej. Uzasadniono, że w przypadku przyjęcia zaproponowanej interpretacji działania urządzeń, w których następują przemiany energetyczne, działanie może być nośnikiem informacji o stanie tych urządzeń, a więc - sygnałem diagnostycznym. Do uzasadnienia tego zastosowano jednorodny proces Poissona, który umożliwił skonstruowanie modelu przebiegu pogarszania działania urządzeń, jako procesu losowego o jednorodnych i niezależnych przyrostach spadku generowanej przez nie energii w określonym czasie.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Diagnostyka nr 25, strony 5 - 12,
ISSN: 1641-6414
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Metoda identyfikacji stanu technicznego urządzeń na podstawie oceny ich działania// Diagnostyka. -Vol. 25., (2002), s.5-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi