Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej

Abstrakt

Obliczenia ekonomicznej efektywności małej instalacji niekonwencjonalnego źródła energii, które zalicza się do źródeł rozproszonych, sprowadza się do porównania kosztów wytwarzania w niej ciepła i/lub energii elektrycznej z kosztem wytwarzania energii w wybranej instalacji konwencjonalnej. w artykule opisano metodę kosztów narastających (MKN), która przypomina od dawna znaną metodę LCC.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ekoenergetyka : zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki : praca zbiorowa strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kusto Z., Noch T.: Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej// Ekoenergetyka : zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki : praca zbiorowa/ ed. red. nauk.: A. Cenian, T. Noch. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2010, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi