Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności układów ogrzewania z pompami ciepła - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności układów ogrzewania z pompami ciepła

Abstrakt

Obliczenia ekonomicznej efektywności instalacji ogrzewania z pompą ciepła sprowadza się do porównania kosztów wytwarzania w niej ciepła z kosztami wytwarzania ciepła w instalacji konwencjonalnej z kotłem olejowym, gazowym, elektrycznym, itd. W artykule opisano metodę kosztów narastających (MKN), która przypomina znaną od dawna i cieszącą się coraz większym zainteresowaniem metodę LCC (Live Cycle Costs)

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku : praca zbiorowa strony 0 - 0
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kusto Z.: Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności układów ogrzewania z pompami ciepła// Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku : praca zbiorowa/ ed. red. nauk. T. Noch. Gdańsk: Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2009, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi