METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ

Abstrakt

W pracy przedstawiono opracowanie metody oceny efektywności protezowania osób niedosłyszących aparatami słuchowymi. Metoda polega na badaniu ankietowym opartym na kwestionariuszu oceny APHAB uzupełnionym testem rozumienia słów jednosylabowych w polu swobodnym. Uwzględniono dodatkowe kryteria, takie jak: stopień ubytku słuchu, pomiar liczby dni i godzin korzystania z aparatów słuchowych oraz doświadczenia pacjenta. Metoda została opracowana w celu umożliwienia skutecznego pomiaru dużej grupy osób badanych w całym kraju. Przygotowano i opracowano internetową aplikację, umożliwiającą przeprowadzenie badania z dowolnego komputera z dostępem do sieci. Zakres badań i pomiarów został wybrany w taki sposób, aby można było wykorzystać istniejące zasoby personalne oraz typowe wyposażenie audiologiczne punktów protetycznych. W opracowaniu uwzględniono specyfikę badanych, pośród których dużą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku. Metoda bierze zatem pod uwagę ich zdolności percepcyjne oraz charakterystykę najczęściej występującego otoczenia akustycznego tych osób. W pracy zawarto przegląd istniejących metod oceny efektywności i skuteczności protezowania aparatami słuchowymi, przyjętą metodologię badania oraz wnioski.

Autorzy (3)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aspekty komputerowej inżynierii dźwięku. Od metafory do standaryzacji strony 115 - 128
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Poremski T., Szymański P., Kostek B.: METODA OCENY EFEKTYWNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEGO STOSOWANIA APARATÓW SŁUCHOWYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERNETOWEJ// Aspekty komputerowej inżynierii dźwięku: od metafory do standaryzacji/ ed. Stefan Brachmański, Andrzej Miśkiewicz, Przemysław Plaskota Wrocław: Polska Sekcja Audio Engineering Society , 2017, s.115-128
Źródła finansowania:
  • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi