Metoda oceny smarności olejów i paliw w ujęciu energetycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda oceny smarności olejów i paliw w ujęciu energetycznym

Abstrakt

Przedstawiono interpretacje działania warstwy granicznej substancji smarujących oraz możliwości jej określenia. Opisano proces pogarszania się działania tej warstwy. Do oceny procesu pogarszania się działania warstwy granicznej zaproponowano model w formie jednorodnego procesu Poissona.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie strony 131 - 141,
ISSN: 0209-2069
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Metoda oceny smarności olejów i paliw w ujęciu energetycznym// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. -., nr. 71 (2003), s.131-141
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi