Metoda określania przenikalności elektrycznej podłoży do hybrydowych mikrofalowych układów scalonych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda określania przenikalności elektrycznej podłoży do hybrydowych mikrofalowych układów scalonych.

Abstrakt

Przedstawiono metodę określania przenikalności elektrycznej podłoży dielektrycznych stosowanych w konstrukcjach mikrofalowych układów scalonych opartą na pomiarze częstotliwości rezonansowych obustronnie metalizowanej płytki podłożowej. W procedurze obliczeniowej uwzględniono efekty związane ze składowymi pola elektrycznego wychodzącego poza obszar dielektryka podłożowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE´2003. strony 271 - 275
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Chramiec J., Kitliński M.: Metoda określania przenikalności elektrycznej podłoży do hybrydowych mikrofalowych układów scalonych.// II Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE´2003./ ed. W. Janke, M.Bączek,R. Łuczak, P.Łuczak Koszalin : P.Koszal. , 2003, s.271-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi