Metoda pomiarowa dla dwuczęstotliwościowej tomografii elektroimpedancyjnej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda pomiarowa dla dwuczęstotliwościowej tomografii elektroimpedancyjnej.

Abstrakt

W referacie przedstawiono technikę pomiaru prądu/napięcia sinusoidalnego zastosowaną w tomografie elektroimpedancyjnym (TEI). Prezentowany TEI, którego konstrukcja bazuje na układzie tzw. elektrody aktywnej, zaliczany jest do grupy systemów równoległo-szeregowych. Układ elektrody aktywnej umieszczony jest bezpośrednio przy elektrodzie. Identyfikacja parametrów mierzonego sygnału przemiennego następuje w układzie elektrody a do dalszych części TEI przesyłana jest informacja o jego parametrach. Stąd dokładność proceduryidentyfikacyjnej ma kluczowe znaczenie w całym procesie rekonstrukcji. Zaprezentowano oryginalny sposób przetwarzania próbek sygnału zapewniający poprawę stosunku sygnał - szum. Określono teoretyczne ograniczenia tej metody korzystając z ograniczenia Cramer-Rao.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr 1, strony 165 - 175,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Bujanowski A., Wtorek J., Truyen B.: Metoda pomiarowa dla dwuczęstotliwościowej tomografii elektroimpedancyjnej.// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. 1., nr. 1 (2003), s.165-175
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi