Metoda pośrednia wyznaczania wartości współczynnika Kv w pneumatyce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda pośrednia wyznaczania wartości współczynnika Kv w pneumatyce

Abstrakt

W praktyce przemysłowej do opisu właściwości przepływowych elementów nadal chętnie wykorzystywany jest współczynnik wymiarowy Kv. Wartość tego współczynnika wyznacza się metodą bezpośrednią - dość skomplikowaną i kosztowną. Zastosowanie metod pośrednich zbiornikowych wymaga przejścia z ciśnień statycznych na ciśnienia spiętrzenia. W pracy przedstawiono sposób wyznaczenia wartości współczynnika wymiarowego Kv (w rozumieniu normy PN-EN 60534) drogą analizy danych pomiarowych uzyskanych metodą zbiornikową.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 628 - 631,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grymek S.: Metoda pośrednia wyznaczania wartości współczynnika Kv w pneumatyce// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 6 (2010), s.628-631
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi