Metoda SPH+MES na przykładzie symulacji wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda SPH+MES na przykładzie symulacji wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej

Abstrakt

Praca zawiera opis hybrydowej metody połączenia metody bezsiatkowej Smooth Particle Hydrodynamics (SPH) z Metodą Elementów. Metoda SPH ma zastosowania w zagadnieniach w których występują skomplikowane i zmienne w czasie algorytmy kontaktowe co pozwoliło na jej wykorzystanie w symulacji formowania kolumny przez wbijanie i rozpychanie materiału zasypowego. Przedstawiono wskazówki do przygotowania symulacji numerycznej z wykorzystaniem metody SPH i połączonych metod SPH+MES, jak również ograniczenia wyżej wspomnianych podejść. Praca zawiera opis wybranego i wykorztstanego prawa konstytutywnego, jak również opis serii badań laboratoryjnych trójosiowego ściskania i izotropowego ściskania na pobranych próbkach gruntu celu kalibracji wybranych materiałów. Stosowność wyboru analizowanego prawa konstytutywnego dla ośrodka gruntowego i materiału kolumny przedstawiono w serii numerycznych testów elementarnych. Zaproponowano również procedurę kalibracji prawa konstytutywnego na podstawie testu polowego sondowania statycznego CPTu. Zaprezentowano matematyczny opis uwarunkowań powstawania fal objętościowych, powierzchniowych a w szczególności uderzeniowych w gruncie, wraz z wskazówkami postępowania podczas modelowania numerycznego opisanych zjawisk. Praca zawiera opis przeprowadzononych testów polowych formowania kolumn na poletku doświadczalnym. Badanie to pozwoliło określić kształt kolumny, oraz wpływ jej formowania na otaczające podłoże gruntowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Danilewicz A.: Metoda SPH+MES na przykładzie symulacji wzmocnienia podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej. Gdańsk: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska, 2016.118 s. ISBN 978-83-60261-56-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi