Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast

Abstrakt

W celu ochrony transmisji przed awarią węzłów/łączy wykorzystuje się alternatywne trasy transmisji. Jednakże, złożoność obliczeniowa dostępnych algorytmów doboru tras rozłącznych często istotnie wstrzymuje producentów sprzętu od implementacji tychże rozwiązań. W pracy prezentujemy nowe podejście wyznaczania par rozłącznych tras bazujące na transformacji grafu sieci w meta strukturę. Wyniki badań odnośnie czasu wyznaczania tras pokazują istotną przewagę naszej metody (~20%) nad podejściem referencyjnym (algorytmem) Bhandariego.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 717 - 723,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Myslitski K., Rak J.: Metoda szybkiego wyznaczania par węzłowo rozłącznych tras dla ochrony transmisji unicast// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2015), s.717-723
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2015.8-9.6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi