Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń.

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach niskiego napięcia. Celem była analiza i badanie nowej metody pomiarowej, która pozwoliłaby wyznaczyć poprawnie wartość impedancji pętli zwarciowej w obecności występujących zakłóceń sieciowych. Ma to podstawowe znaczenie dla oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz jakości energii elektrycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS nr 32, wydanie 1-2, strony 43 - 62,
ISSN: 0066-684X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Czapp S.: Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń. // ARCHIWUM ENERGETYKI / ARCHIVES OF ENERGETICS. -Vol. 32., iss. 1-2 (2003), s.43-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi