Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.

Abstrakt

W monografii zaprezentowano bazujące na ryzyku podejście do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Można wyróżnić cztery zasadnicze jej części. W pierwszej przedstawiono przegląd problemów zarządzania bezpieczeństwem w inżynierii drogowej, pozwalający na identyfikację brakujących elementów zarządzania ryzykiem w tej dziedzinie. Następnie ukazano założenia i koncepcję metody zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej, nazwaną ROAD-RISK. W kolejnej części przedstawiono metodykę budowy narzędzi ułatwiających zarządzanie ryzykiem strategicznym w ruchu drogowym, skupiając się na czterech najbardziej istotnych elementach i miarach ryzyka, prognozowaniu miar ryzyka, wartościowaniu ryzyka i wyborze skutecznych działań strategicznych. W końcowej części zademonstrowano aplikację zaproponowanej metody ROAD-RISK dla społecznego ryzyka strategicznego na przykładzie Polski i wybranych krajów na świecie. Monografia jest jedna z pierwszych tak obszernych pozycji dotyczących zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym. Przedstawiona w monografii metoda zarządzania ryzykiem może być zastosowana w innych działach inżynierii drogowej, jak również w innych dziedzinach techniki

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jamroz K.: Metoda zarządzania ryzykiem w inżynierii drogowej. K. Jamroz.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2011.245 s. ISBN 978-83-7348-342-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 453 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi