Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję środowiska do pozyskiwania i przetwarzania wiedzy o technologiach informatycznych. Rozwiązanie to jest częścią projektu opracowania systemu do oceny narzędzi i metodologii IT. Autorzy skupili się na budowie środowiska do jej akwizycji, zwracając uwagę zarówno na sam algorytm pozyskiwania jak też na procesy współpracy pomiędzy ekspertami a inżynierami wiedzy. Praca jest jednocześnie dokumentacją eksperymentu przeprowadzonego w gronie specjalistów, którego celem były weryfikacja teoretycznych założeń algorytmu i identyfikacja potencjalnych problemów przy współpracy z ekspertami dziedzinowymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie strony 299 - 308
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Rybacki R., Sitek T.: Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy// Komputerowo zintegrowane zarządzanie/ ed. ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s.299-308
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi