Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. CZ. II. Charakterystyka metod analizy sensorycznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. CZ. II. Charakterystyka metod analizy sensorycznej.

Abstrakt

Związki chemiczne obecne w powietrzu atmosferycznym i wywołujące nieprzyjemne wrażenia zapachowe mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka. Wszystkie niepożądane substancje zapachowe, powodujące pobudzenie narządu węchowego, a następnie odczuwanie zapachu, nazywane są odorantami. Do pomiaru reakcji człowieka na bodźce pochodzące z otaczającego środowiska wykorzystuje się metody analizy sensorycznej. Umożliwia to przeprowadzenie oceny sensorycznej w celu kontroli emisji zanieczyszczeń. W pracy omówiono liczne testy pomiarowe, z wykorzystaniem których można uzyskać istotne informacje o cechach sensorycznych badanej próbki gazowej. Zastosowanie testów psychofizycznych umożliwia identyfikację wrażenia zmysłowego, wskazanie stopnia jego intensywności oraz uszeregowanie próbek pod tym względem. Przedstawiono również cztery podstawowe grupy metod analizy sensorycznej wykorzystywanych do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego, a mianowicie metody: różnicowe (tzw. testy różnicowe), oznaczania progów, skalowania oraz analizy opisowej (metody profilowania).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 4 - 10,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Lewkowska P., Dymerski T., Namieśnik J.: Metody analizy sensorycznej jako narzędzie do oceny uciążliwości zapachowej powietrza atmosferycznego. CZ. II. Charakterystyka metod analizy sensorycznej.// Analityka : Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2016), s.4-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 190 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi