METODY BADANIA ODDZIAŁYWANIA PRZYDROŻNYCH REKLAM NA KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII MULTIMEDIALNEJ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

METODY BADANIA ODDZIAŁYWANIA PRZYDROŻNYCH REKLAM NA KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII MULTIMEDIALNEJ

Abstrakt

Istotnym problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest właściwa lokalizacja reklam statycznych i dynamicznych w otoczeniu pasa drogowego. Celem niniejszej publikacji, nakierowanym na wspomaganie rozwiązywania wynikających z tego tytułu problemów, jest przedstawienie zakresu możliwych do wykonania, szeroko zakrojonych, wielopłaszczyznowych badań, wykorzystują- cych nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwalające na obiektywną ocenę zagrożeń wynikających z obecności reklam w obrębie dróg. Jako narzędzia badawcze zostały zaproponowane systemy śledzenia reakcji kierowców, oparte na wykorzystaniu zaawansowanej technologii multimedialnej. Systemy te mogą zostać zintegrowane w rzeczywistym pojeździe, umożliwiając badania w warunkach rzeczywistych lub jako element rozbudowanego symulatora jazdy. Ponadto elementem proponowanych badań jest sprawdzenie opinii kierowców z użyciem ankietyzacji oraz analiza wypadkowości w ruchu drogowym odbywającym się w sąsiedztwie reklam drogowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA strony 19 - 40
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Korzeniewski A., Odya P., Szczuko P.: METODY BADANIA ODDZIAŁYWANIA PRZYDROŻNYCH REKLAM NA KIEROWCÓW Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII MULTIMEDIALNEJ// NOWOCZESNE TECHNOLOGIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA/ ed. dr hab. Wojciech Filipkowski Gdynia: Wydawnictwo BP, 2015, s.19-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi