Metody badania struktury triacylogliceroli. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody badania struktury triacylogliceroli.

Abstrakt

Omówiono strukturę triacylogliceroli oraz liczbę możliwych kombinacji różnych triacylogliceroli w zależności od ilości występujących w nich kwasów tłuszczowych. Przedstawiono różne metody określania rozmieszczenia kwasów tłuszczowych w poszczególnych pozycjach cząsteczek triacylogliceroli. Pokazano metody enzymatyczne z zastosowaniem lipaz regio - i stereospecyficznych oraz metody wykorzystujące wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) z fazą chiralną lub z zastosowaniem chiralnych reagentów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TŁUSZCZE JADALNE nr 38, strony 19 - 30,
ISSN: 0371-9227
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Ledóchowska E., Hazuka Z., Jurkowska A.: Metody badania struktury triacylogliceroli.// TŁUSZCZE JADALNE. -Vol. 38., nr. 1-2 (2003), s.19-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi