Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia

Abstrakt

W związku z rosnącą liczbą źródeł odnawialnych przyłączanych do sieci niskiego napięcia (nn) jakość energii elektrycznej w tej sieci ulega pogorszeniu. Jedną z metod jej poprawiania jest instalowanie zasobników energii, tj. baterii akumulatorów, superkondensatorów czy kół zamachowych. Zasobniki energii są w stanie złagodzić dobową zmienność obciążenia, skompensować moc bierną i wyższe harmoniczne oraz zmniejszyć asymetrię obciążenia [1]. Koszt zakupu i eksploatacji zasobników jest niestety wysoki. Dlatego też istotnym elementem jest ich odpowiednie rozlokowanie w sieci. W artykule przedstawiono, na podstawie studiów literatury przedmiotu, przegląd metod wyboru lokalizacji zasobników energii elektrycznej w sieci nn.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Automatyka Elektryka Zakłócenia nr 7, strony 16 - 21,
ISSN: 2082-4149
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Dzionk A., Szultka S.: Metody doboru miejsc zainstalowania zasobników energii w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia// Automatyka Elektryka Zakłócenia. -Vol. 7., nr. 1 (23) (2016), s.16-21
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17274/aez.2016.23.02
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi