Metody formułowania ontologicznych zapytań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody formułowania ontologicznych zapytań

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu wydobywania danych wyrażonych w postaci ontologii opisanej językiem Web Ontology Language. Dane takie mogą być wydobywane przy użyciu ontologicznych zapytań. Artykuł przedstawia rodzaje języków umożliwiających formułowanie tego rodzaju zapytań. Ontologiczne zapytania mogą być formułowane przez użytkowników podobnie jak zapytania w wyszukiwarkach internetowych tworzone w celu znajdowania stron internetowych. W wyszukiwarkach stosowane są metody ułatwiające użytkownikom tworzenie zapytań. Artykuł pokazuje, że tego rodzaju metody stosowane w wyszukiwarkach mogą być również zastosowane do wspierania użytkowników w tworzeniu zapytań ontologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 57 - 60,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Metody formułowania ontologicznych zapytań// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr 26 (2009), s.57-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi