Metody funkcjonowania PPP według ustawy i według wytycznych dla udanych projektów (dokument Komisji Europejskiej, 2003 r.) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody funkcjonowania PPP według ustawy i według wytycznych dla udanych projektów (dokument Komisji Europejskiej, 2003 r.)

Abstrakt

W rozdziale scharakteryzowane metody funkcjonowania PPP. Przedstawiono procedurę wyboru partnera prywatnego na podstawie przepisów ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane i usługi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012 strony 23 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grzegorzewska-Mischka E.: Metody funkcjonowania PPP według ustawy i według wytycznych dla udanych projektów (dokument Komisji Europejskiej, 2003 r.)// Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012/ Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.23-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi