Metody generowania sąsiedztwa w metaheurystycznych metodach harmonogramowania projektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody generowania sąsiedztwa w metaheurystycznych metodach harmonogramowania projektów

Abstrakt

Niniejszy rozdział dotyczy obszaru optymalizacji harmonogramu projektu z wykorzystaniem metod zaliczanych do matahurystyk. Punktem wspólnym wiekszosci tychże metod jest konieczność wygenerowania ''nowego'' rozwiązania lub zbioru rozwiązań w kolejnych iteracjach. W rodziale przedstawiono metody generowania ''nowych'' rozwiazn dla potrzeb metaheurystyk oraz metody generowania ''nowych'' rozwiązań dla reprezentacji permutacyjnej, jako najpowszechniej stsosowanej w przypadku harmonogramowania projektów. Opisane metody przebadano w wybranych metaheurystykach dla rozwiazania problemów kalsy RCPS z wieloma sposobami wykonania czynności. Jako kryterium optymalizacji przyjeto skumulowane zdyskontowane przepływy pienięzne (NPV). Dla potrzeb wstępnych badań wybrano algorytm genetyczny jako maetaheurystykę korzystającą jednocześnie z technik jedno- i wieloargumetowych. Przedsawiono analizę porównawczą efektywności zastosowania tychże metod dla rozwiazywania zestawu problemów. Wskazano najkorzystniejsze z metod generowania sąsiedztwa, zaznaczając konieczność przeprowadzenia dalszych badań w rozleglejszym zestawie metaheurystyk i modeli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kostrubiec A.: Metody generowania sąsiedztwa w metaheurystycznych metodach harmonogramowania projektów // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi